Torbalı Köylerinde Zeytincilik 2 Takipçi | 0 Takip
Bayrak Gifleri html kodları
17 12 2008

İZMİR'İN TARİHİ

İzmir'in kuruluş tarihi.İzmir'in bilinen en eski adı Smyrna'dır.Bu adı
bir Amazon kadınından aldığı söylenir. Smyrna daha sonra Zmirna
olmuş.günümüzdeki İzmir adı da buradan gelmiştir.Yabılan kazılar
İzmir'in yerleşim tarihinin İ.Ö.3000 yıllarına kadar indiğini gösterir.
İzmir ili sınırları içinde Bergama'da, Menemen'in Helvacı köyünde,
Çeşme'de, Bayraklı ve Urla'da yapılan kazılarla yerleşmenin tarihi
saptanmaktır. İ.Ö.yy'da İonia göçlerinin başlangıcı sırasında, Efes'ten gelen İonialılar tarafından kurulduğu sanılan ve sonradan
Palaia Smyrna (Eski İzmir) denecek olan kent, başlangıçta körfezin
kuzeydoğu kenarında Yamanlar dağının güney eteğinde, Bayraklı
ile Bornova arasında o zamanlar deniz kıyısında bulunan bir tebe
üstündeydi. İonialılar yörenin yerli halkı olan Lelegler ve Karialılar egemenlikleri altına alarak yöreye egemen oldular,deniz ticaretine kısa zamanda üstünlük kurarak kenti geliştirdiler. Kıyıdaki bu parlak gelişme Anadolu'nun iç kesimlerinde Lydialıların ilgisini
çekti. i.Ö.VII.yy'da Lydialılar kenti kuşatıp ele geçirdiler. Lydia
kralı Gyges'in ölümünden sonra yerine geçen krallar Smyrna'yı yakıp yıktırdılar. Bu nedenle kent 200 yıl boyunca birgelişme gösteremedi. İ.Ö.VI. yy'da Lydialıların Perslere yenilmesiyle
yöreden Lydia egemenliği kalktı, Pers komutanı Harpagos
çevresindeki öbür kentlerle birlikte Smyrna'yı da ele geçirdi. Böylece kent, Pers egemenliğine geçmiş oldu. İ.Ö. 334 yılında
Anadolu'ya geçen Büyük İskender günümüzde Kadifekale'de (Pagos Tepesi) bir kent kurmayı planladı ama bunu gerçekleştiremedi. İskender'in ölümünden sonra imparatorluğu
komutanları arasında bölüşüldü ve yöre Antigonos'un eline geçti.
Antigonos'un yeniden kurmaya başladığı kentin kurulmasını
Lysimakhos tamamlattı. Kent, yeniden kurulurken, alüvyon birikmesiyle kıyıdan uzakta kaldığından eski yerinde değil, Pagos
Tepesi eteğinde yükseldi. Lysimakhos, Seleukos ile yaptığı savaşta ölünce krallığı son buldu: böylece Smyrna bir süre
Selefkilerin, ardından da Bergama krallığı'nın İ.Ö.II.yy'da Roma
egemenliğine girmesiyle Smyrna toprakları da Roma imparatorluğu'na geçti. Roma imparatorluk dönemi Smyrna'da
barış içinde geçti. Roma imparatoru Marcus Aurelius, 178'de
debremden zarar gören kenti yeniden onarttı. Batı Roma
imparatorluğu yıkılınca kent Doğu Roma imparatorluğu'na(Bizans)
bağlandı. İmparator Büyük konstantinos zamanında önemli bir
din merkezi durumuna geldi, ayrıca ticari önemi de  gün geçtikçe
arttı.Gerçekten deEfes'in doğal ve siyasal nedenlerle önemi
azalmaya başlayıca, İstanbul ile birlikte önemli bir ticaret kenti
oldu. vıı.yy'da Arap akınlarınakarşı koyan, ama ticaret yaşamı
bundan zarar gören kent, Türklerin eline 1076'ya doğru KutalmışoğluSüleyman Şah döneminde geçti. onun ölümünden
sonra İzmir'e Çaka bey egemen oldu. Selçuklu devleti'nebağlı bir uç beyi olan Çaka bey,Bizanslıların kışkırtmasıyla Kılıç Arslan I
tarafından öldürülünce, İzmir bir süre daha Türklerin elinde kaldı.
Bizanslılara karşı koyamayarak 1098'de Bizanslılara geçti ve 1317
yılına kadar onların elinde kaldı. Aydınoğlu Mehmet bey bu tarihde
Kadifekale'ye egemen olduysa da, liman kesimini ancak 1326'da
ele geçirdi ve yönetimini kuşatmada emeği geçen oğlu Umur Bey'e verdi. babasının ölümüyle Aydınoğullarının başına geçen
Umur Bey, bir donanma hazırlayarak Ege denizinde egemenlik kurdu. Bunun üstüne Haçlılar bir donanma kurarak İzmir'in liman
bölümünü ele geçirdiler. Geri almak yapılan savaşta Umur Bey'in ölümüyle Aydınoğulları beyliği sarsıntı geçirdi. Kentin liman kesimi 50 yıl süreyle Hıristiyanların elinde kaldı. Osmanlı padişahı Beyazid I (yıldırım Beyazid) 1390'da yukarı İzmir'i aldı. Liman kesimi, daha sonra, Beyazid'I'i yenen Timur'un eline geçti. Timur'da İzmir'i Aydınoğullarına verdi. İzmir uzun süre Cüneyt
Bey'in yönetiminde kaldı. Cüneyt Bey bir yandan Osmanlılarla dost geçinmeye çalışırken, bir yandan topraklarını genişletti:
Bu yüzden İzmir'den uzaklaştırıldı ve Murat II tarafından
öldürtüldü. Böylece İzmir 1425'ten başlayarak Osmanlılara
geçti. Fatih Sultan Mehmed zamanında Venedik donanmasının
saldırısına uğradı. 1811'de Aydın eyaletine katıldı ve eyaletin
merkezi İzmir' taşındı. 1867'de merkezi İzmir olan Aydın vilayeti
kuruldu.İzmir 15 Mayıs 1919'sa Yunan işgaline uğradı. 9 Eylül
1922'de Yunan ordusunun yenilmesiyle bu işgalden kurtuldu.1185
0
0
Yorum Yaz
Yemek tarifleri Yemek tarifleri Food & Drink Blogs
food-drink blog Top food_drink blogs Food & Drink Blogs
Top Blog Sites